KAVENNUSRAKENTEITA
 

Kavennusrakenteilla tarkoitetaan useista kavennuksista muodostettua kokonaisuutta, jossa kavennukset tehdään suunnitelmallisesti ja säännönmukaisesti. Monet näistä kavennusrakenteista tulevat lapasen, sukan tms. kärkeen tai esim. päähineessä päälaelle. Silloin niitä voidaankin kutsua kärkikavennuksiksi.

KÄRKIKAVENNUKSIA

• SÄDEKAVENNUS
AINA KAKSI YHTEEN -KAVENNUS
NAUHAKAVENNUS
NELITAHOKAVENNUS

SÄDEKAVENNUS
Tulostettava sädekavennusohje, pdf

Rakenne
Sädekavennuksessa kavennuskohdat asettuvat säteittäin ja etäisyys edelliseen kavennukseen pienenee koko ajan kaventamisen edetessä eli joka kavennuskerroksen jälkeen välikerrosten määrä vähenee samassa suhteessa kuin silmukkamäärä.

Tavallisin sädekavennus on 8-säteinen.  Säteiden, eli kerrokselle tulevien kavennuskohtien, lukumäärä voi olla muukin, joko suurempi tai pienempi, työstä ja halutusta lopputuloksesta riippuen. Mitä enemmän säteitä on ja mitä tiheämpää kavennuskerrokset tulevat sitä matalampi kavennusosasta tulee ja päinvastoin.

Sukan tai lapasen kärkeen tehdään tavallisesti 8-säteinen sädekavennus, jolloin jokaisella kavennuskerroksella vähenee yhteensä 8 silmukkaa: joka puikolta 2 silmukkaa, yksi puikon alussa ja toinen keskellä (tai yksi puikon keskellä ja toinen puikon lopussa).

Yksi tavallinen sädekavennusversio on myös esim. peukalon kärkeen yleensä tehtävä 3-säteinen sädekavennus. Myssyssä voi olla vaikkapa 16-säteinenkin kavennus, jotta silmukkamäärä vähenisi riittävästi halutulla matkalla ja päähineeseen saadaan sopiva muoto.

8-SÄTEISEN SÄDEKAVENNUKSEN NEULOMINEN
suljettu neulos, silmukat neljällä sukkapuikolla

Määritellään ensin kavennuskohdat eli jaetaan jokaisen puikon silmukat kahteen yhtä suureen kavennusryhmään. Jokaisen ryhmän 1. ja 2. silmukka neulotaan yhteen (tai tehdään ylivetämiskavennus). Jos puikoilla on pariton silmukkaluku, tehdään ensin yksi poikkeuskerros niin, että kavennetaan joka puikon alussa 2 yhteen.

Kavennuksia ei tehdä joka kerroksella, vaan kavennuskerrosten väliin neulotaan välikerroksia ilman kavennuksia. Välikerrosten lukumäärä on sama (tai yksi vähemmän) kuin edellisten kavennuskohtien väliin jääneiden silmukoiden määrä. Välikerrosten määrä vähenee joka kavennuskerroksen jälkeen yhdellä.

Kaventamista jatketaan kunnes joka puikolla on jäljellä vain 2 silmukkaa eli koko työssä yhteensä 8 silmukkaa. Lanka katkaistaan ja vedetään näiden kahdeksan silmukan läpi.

Yhteenneuloen kavennusten sijasta sädekavennuksessa voi kaventaa myös ylivetäen, jos haluaa päinvastaisen kavennuksen kallistussuunnan.

Yhteenneuloen kavennukset voi tehdä myös nurin neuloen. Silloin kavennuskohdat näkyvät neuloksessa helmimäisinä kohtina.


Sädekavennuksella esim. sukan tai lapasen kärjestä tulee pyöreä ja joka suuntaan samanlainen. Kavennuskohdat ovat tässä puikon alussa ja keskellä.

Kavennuskohdat voi sijoittaa puikon alun ja keskikohdan sijasta myös puikon keskelle ja loppuun. Huomaat, jos kokeilet, mitä eroa eri kaventamiskohdilla on! Vertaa ulkonäköä yläolevan punaisen sukan kärjen kavennuksiin.


Sädekavennus valmiina. Viimeiset 8 silmukkaa on vedetty yhteen silmukoiden läpi pujotetulla langalla.


16-säteinen sädekavennus baskerissa. Kavennukset tehty nurin yhteen neuloen. Välikerroksia on koko ajan sama lukumäärä, 3 kerrosta. Tuloksena tasomainen rakenne.

HELPPO 'AINA KAKSI YHTEEN' -KAVENNUS

Sädekavennusta yksinkertaisempi kärkikavennus on
"KAKSI YHTEEN-KAKSI YHTEEN - VÄLIKERROKSET - KAKSIYHTEEN-KAKSI YHTEEN
" kavennus:

  • neulo koko kerroksen kaikki silmukat aina 2 oikein yhteen (2 o yht.)
  • neulo muutama välikerros (3-4 kerrosta)
  • neulo jälleen koko kerroksen kaikki silmukat aina 2 oikein yhteen (2 o yht.)
  • neulo vielä kerros ilman kavennuksia
  • katkaise lanka, jätä n. 30 cm:n häntä, ja pujota lanka läpi jäljellä olevista silmukoista.


Kavennusrakenne piirretty näkyviin.

Aina kaksi yhteen kavennus valmiina.

NAUHAKAVENNUS

Rakenne
Nauhakavennuksessa kavennuskohdat asettuvat nauhamaisesti. Kärkikavennuksena nauhakavennusta voisi kuvata ’harjakattomalliksi’, sillä suljetussa neuleessa kavennukset tulevat vastakkaisille sivuille, kuten esim. lapasen kärjessä käden ulkoreunoille.

Nauhakavennuksessa on tehtävä sekä oikealle että vasemmalle kallistuvia kavennuksia, jotta kavennusnauhoista tulee symmetriset. Nauhakavennuksesta saadaan erinäköisiä versioita nauhan leveyttä eli reunasilmukoiden määrää muuntelemalla.

NAUHAKAVENNUKSEN NEULOMINEN
suljettu neule, silmukat neljällä sukkapuikolla

Kavennuskohdat ovat joka toisella puikolla puikon alussa ja joka toisella puikolla puikon lopussa.

OIKEAKÄTINEN NEULOJA:

Kun kavennuskohta on puikon alussa, tehdään ylivetämiskavennus ja kun kavennuskohta on puikon lopussa tehdään yhteenneulomiskavennus.

VASENKÄTINEN NEULOJA:
Kun kavennuskohta on puikon alussa, tehdään yhteenneulomiskavennus ja kun kavennuskohta on puikon lopussa tehdään ylivetämiskavennus.

Kavennusnauhan leveys muuttuu sen mukaan, miten monta (0-1-2- jne.) silmukkaa kavennuskohdan ulkopuolelle eli nauhaksi, neulotaan.

Kavennukset tehdään joka kerroksella. Jos halutaan loivemmin aleneva kavennuksen alkuosa, voidaan kaventaa ensin 2-3 kertaa kahden kerroksen välein ja sitten joka kerroksella.

Kaventamista jatketaan kunnes joka puikolla on jäljellä vain 2 silmukkaa eli koko työssä yhteensä 8 silmukkaa. Lanka katkaistaan ja vedetään näiden 8:n silmukan läpi.


Lapasen kärjessä nauhakavennus yhdellä reunasilmukalla (nauhan kokonaisleveys on siis 4 s).


Nauhakavennus yhdellä reunasilmukalla. Kahden ensimmäisen kavennuskerroksen jälkeen neulotaan yksi välikerros, sitten kavennukset tulevat joka kerroksella.

NELITAHOKAVENNUS

Rakenne
Nelitahokavennuksessa kavennuskohdat asettuvat neljään kohtaan tasaisesti ympäri suljettuna neulottavaa työtä.

NELITAHOKAVENNUKSEN NEULOMINEN
suljettu neule, silmukat neljällä sukkapuikolla

Kavennuskohtien tulee olla joka puikolla samassa kohdassa (joko joka puikon alussa tai joka puikon lopussa), niin että kavennukset tulevat tasavälein.

Kavennukset voivat olla joko yhteenneulomis- tai ylivetämiskavennuksia riippuen minkä näköisen lopputuloksen haluaa.
- Jos kavennukset tulevat puikon alkuun (1. ja 2. s) ja neulotaan kavennus ylivetäen, syntyy kavennuksista selkeä, yhtenäinen linja, kuten viereisessä kuvassa. Samaan lopputulokseen pääsee jos kavennus tehdään aina puikon lopussa kaksi viimeistä silmukkaa yhteen neuloen. Katso kaaviokuvat oikealla.

Myös nelitahokavennukseen voi neuloa välikerroksia ilman kavennuksia, silloin kavennusosasta tulee jyrkempi ja pitenee. Vrt. sädekavennus ja nauhakavennus.

Kaventamista jatketaan kunnes työssä on jäljellä yht. 8 silmukkaa (2 s / puikko). Lanka katkaistaan, vedetään näiden 8:n silmukan läpi ja päätetään huolellisesti.

KERTAA TARVITTAESSA KAVENTAMISTAVAT:
YHTEENNEULOEN KAVENNUKSET
YLIVETÄEN KAVENNUS

YHDISTETTY KAVENNUS

Nelitahokavennus sukan kärjessä.


Kavenna puikon lopussa
2 oikein yhteen (kuva yllä).

tai

puikon alussa
2 oikein yhteen ylivetäen (kuva alla).

Teksti, kuvat, www-julkaisu Pirjo Sinervo  
Päivitetty 7/2013